Tait

شرکت Tait با بیش از ۴۵ سال سابقه در زمینه طراحی، ساخت و ارائه راهکارهای خلاق مخابراتی برای شبکه هایی مانند شرکت های آب، برق، گاز، پلیس، آتش نشانی و شبکه درمان، نیازهای طیف وسیعی از مشتریان را در سراسر دنیا برآورده کرده است، تا به مدد ارتباطات قابل اعتماد و امن، کیفیت زندگی در این جوامع بهبود یابد.

این شرکت در حال توسعه زمینه نرم افزارها و سرویس های خود جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان است، تا مکملی باشد برای طراحی و ساخت تجهیزات رادیویی معروف خود، در نتیجه امروزه ۲۵% درآمد شرکت از محل این سرویسها می باشد.

شرکت Tait به گستر وسیع مشتریان بین المللی و شبکه پشتیبانی جهانی خود متکی است و همکاری تنگاتنگ این شرکت با دفاتر فروش و پشتیبانی، نمایندگان فروش، شرکتهای پیمکانکار و مشاورین در سراسر جهان باعث گسترش بیش از پیش این شبکه شده است.

سایر برندها