Tait

tait-logo

شرکت Tait، یک شرکت نیوزلندی است که از جمله معتبرترین تولیدکنندگان تجهیزات ارتباط بیسیم در دنیا به شما می رود. این شرکت دارای دفاتری در ۱۷ کشور دنیا با بیش از ۸۶۰ پرسنل است و شبکه نمایندگی های فروش و خدمات پشتیبانی آن در ۱۵۰ کشور دنیا گسترده شده است.

شرکت Tait با بیش از ۴۵ سال سابقه در زمینه طراحی، ساخت و ارائه راهکارهای خلاق مخابراتی برای شبکه هایی مانند شرکت های آب، برق، گاز، پلیس، آتش نشانی و شبکه درمان، نیازهای طیف وسیعی از مشتریان را در سراسر دنیا برآورده کرده است، تا به مدد ارتباطات قابل اعتماد و امن، کیفیت زندگی در این جوامع بهبود یابد.

این شرکت در حال توسعه زمینه نرم افزارها و سرویس های خود جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان است، تا مکملی باشد برای طراحی و ساخت تجهیزات رادیویی معروف خود، در نتیجه امروزه ۲۵% درآمد شرکت از محل این سرویسها می باشد.

شرکت Tait به گستر وسیع مشتریان بین المللی و شبکه پشتیبانی جهانی خود متکی است و همکاری تنگاتنگ این شرکت با دفاتر فروش و پشتیبانی، نمایندگان فروش، شرکتهای پیمکانکار و مشاورین در سراسر جهان باعث گسترش بیش از پیش این شبکه شده است.