تأمین منابع تغذیه ی پایدار، بصرفه و قابل اتکا برای سیستم های مختلف مخابراتی، کنترل و اتوماسیون، امنیتی و … یکی از الزامات بسیار مهم و شرط لازم برای اجرای موفق و کارکرد بهینه تمامی پروژه های صنعتی است. اهمیت این امر در پروژه های تولیدی به نحو چشمگیری افزایش می یابد، زیرا قطع منابع تغذیه و توقف تولید برای مدت زمانی حتی کوتاه هم می تواند باعث به وجود آمدن خسارت های مالی جبران ناپذیری گردد. به همین دلیل نیاز به طراحی، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های تولید، تبدیل و توزیع توان در تمامی صنایع از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مخابرات و … از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

همچنین با توجه به تغییرات به وجوده آمده در زندگی شهری، افزایش تعداد واحدهای صنعتی و … مصرف برق جوامع روز به روز در حال افزایش بوده و این خود بیانگر نیاز به تولید بیشتر، سریع تر و پایدارتر انرژی برق است. از طرفی با توجه به اهمیت کاهش آلودگی محیط زیست، تولید برق پاک ( خورشیدی، بادی و … ) نیز رو به گسترش است. با توجه به برخورداری کشورمان از تابش آفتاب مناسب، تولید برق از طریق پنل ها ی خورشیدی علاوه بر مزیت فوق، امکان برق رسانی به موقعیت های جغرافیایی که از شبکه توزیع برق شهری فاصله دارند را ممکن ساخته و مشکلات ناشی از اقتصادی نبودن احداث شبکه های توزیع جدید در این مناطق را نیز مرتفع می سازد.

شرکت اکتیس گستره وسیعی از تجهیزات تغذیه و مدیریت منابع برق را جهت مصرف در تمامی صنایع کشور به شرح زبر تأمین می نماید:

 • Power generation & supply
  • Solar panels
  • Battery
 • Power conversion
  • Energy Management
  • Hybrid Energy
  • Power Systems
  • Rectifiers
  • Converters
  • Inverters
  • Chargers
 • Smart Hybrid Power Unit (SHP-Unit)