DNWP

در راهبری و مدیریت فرآیندها و تاسیسات حیاتی در صنایعی مانند نفت و گاز، برق، معدن و حمل و نقل، ارتباطات پایدار و قابل اتکا یک الزام حیاتی به شمار می روند. این زیرساخت ها باید امکان یک ارتباط با کیفیت، مطمئن و به صرفه را فراهم کنند، که اغلب اوقات از طریق شبکه های ارتباطی عمومی امکانپذیر نیست.

محصولات این شرکت بر پایه بیش از ۲۵ سال تجربه در ارائه راهکارهای ارتباطی پایدار و قابل اتکا به صنایع فوق و همچنین دیگر اپراتورهای شبکه های اختصاصی است. در حال حاضر بیش از نیم میلیون سیستم داینانت و FMX2 نصب شده است که اغلب آنها همچنان در حال فعالیت در ظرفیت کامل هستند. محصولات این شرکت برای متوسط عمر ۱۵ تا ۲۰ سال طراحی شده اند و حداقل سرویس را لازم دارند.

شرکت DNWP در سپتامبر ۲۰۱۲ از جدا شدن یکی از بخش های شرکت Nokia siemens بوجود آمد و به صورت وقفه ناپذیر، طراحی و توسعه، ساخت و فروش محصولات ارتباطی بر پایه تکنولوژی های روز تجهیزات نوری را ادامه می دهد.

سایر برندها