حضور اکتیس در همایش علمی- تخصصی مخابرات، شرکت ملی گاز ایران

شرکت تیس آرین کیش در همایش علمی- تخصصی مخابرات شرکت ملی گاز ایران در تاریخ ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۵حضور فعال داشت و برای حاضرین این همایش که مدیران بخش ICT شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران بودند، به ارائه آخرین تکنولوژی های به روز مخابرات پرداخت.

لازم به ذکر است این همایش با حضور مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران، مدیران ICT شرکت های تابعه شرکت ملی گاز به میزبانی منظقه ۶ عملیات انتقال گاز و با  هدف ارائه طرح جامع ارتباط زیر ساخت و شبکه های رادیویی و پیگیری فعالیت ها و اجرای طرح جامع مخابراتی شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.

از مباحث ارائه شده توسط اکتیس در این همایش می توان به تکنولوژی رادیو مایکروویو های هایبرید، تکنولوژی رادیو DMR ، سیستم های انتقال پر ظرفیت تکنولوژی  MSPP،  ROADM ، اسکادا و امنیت اشاره کرد.

سایر خبرها